• Vrijwilligersbeleid

  OVV is een vereniging die drijft op de inzet van vrijwilligers, voetballers en niet voetballers. Momenteel zijn er meer dan 100 vrijwilligers actief. De ene vrijwilliger besteedt meer tijd aan OVV dan de andere. Dat geeft niet. Iedere bijdrage, hoe klein ook wordt op prijs gesteld. Willen we de continuïteit van de vereniging waarborgen dan moeten er meer mensen actief worden als vrijwilliger.

  Bij OVV hanteren we derhalve een vrijwilligersbeleid. Dit beleid is gebaseerd op de volgende uitgangspunten:

  • OVV is een vereniging voor en door leden.
  • OVV doet een beroep op elk actief senioren lid, alsmede ouders/verzorgers van jeugdleden voor het verrichten van vrijwilligerstaken.
  • Voor het verrichten van vrijwilligerstaken, geldt voor leden (of ouders/verzorgers) van leden een verplichting.
  • U kunt ook vrijwilligers werk doen zonder dat u lid bent van onze vereniging.

  Vindt u het leuk om meer te doen, dan de minimale 4 uur, meldt u dan bij een van de bestuursleden of bij vrijwilligers coordinator Marceline van den Berg.

  We zijn nog op zoek naar:

  • Trainers
  • Scheidsrechters
  • Keepertrainer(s)
  • Coordinatoren
  • Bestuurslid facilitaire zaken
  • Mensen in bezit van EHBO / BHV
  • Personen die het leuk vinden onderhoudswerk te doen.
  • En nog vele andere betrokken vrijwilligers.

   Kijk voor meer informatie op deze pagina