• Missie

  OVV wil een aansprekende voetbalclub in de regio zijn waar spelers graag willen voetballen. En daarbij geldt als uitgangspunt dat een ieder dat moet kunnen doen op zijn of haar niveau. Plezier en prestatie gaan daarbij heel goed samen. Dit vanaf de minipupillen tot en met de JO19 jeugd en vanaf de seniorenteams tot de damesteams en de veteranenteams. Iedere keer is het uitgangspunt om een kwalitatieve- en kwantitatieve doorstroming te krijgen vanuit de jeugd teams naar de senioren elftallen, zodat de clubcultuur van OVV tot in lengte van dagen behouden kan blijven. Binnen de clubcultuur van OVV hoort ook hoe we met elkaar omgaan. Respect en discipline zijn een belangrijk onderdeel van onze herkenbare clubcultuur.

 • Voetbal visie

  1. Vanuit een goed gestructureerde jeugdopleiding moeten spelers met plezier een teamprestatie neer kunnen zetten. Plezier en prestatie binnen het voetbal gaan daarin heel goed samen. Er is dus binnen OVV ruimte voor prestatief en recreatief voetbal. De gedachte daarbij is dat iedereen op zijn of haar eigen niveau moet voetballen. Spelers met voetbaltalent zullen de mogelijkheid krijgen door te schuiven.
  2. Vanuit de jeugdopleiding moet vervolgens een doorstroming plaatsvinden naar de senioren. Binnen de senioren is er ruimte voor voetbal op recreatief en prestatief niveau. Doelstelling is om het vlaggenschip van de vereniging OVV 1, met eigen jeugdspelers te voorzien. Voor spelers die dit niet kunnen of willen bestaat er uiteraard de mogelijkheid om in een lager elftal te voetballen.
  3. De jeugdopleiding begint al bij JO9 en loopt door tot JO19. Bij iedere leeftijdscategorie hoort een stukje opleiding dat past bij de leeftijd en ontwikkeling van de individuele speler. Ook daarna willen we de opleiding een vervolg geven in de senioren met OVV2, dat dan ook opleidingsteam genoemd wordt.
  4. Speelwijze aanvallend: Vanuit een 1:4:3:3 systeem met de punt naar voren, moet aanvallend voetbal de insteek zijn. Daarbij vanuit een verzorgde opbouw van achteruit komen tot een diepte pass, als dat niet kan dan zal de breedte pass gespeeld moeten worden.
  5. Speelwijze verdedigend: Voor zover de tegenstander dit toelaat zal zo hoog mogelijk druk gezet worden. Vanuit een compact staand team moet de bal snel veroverd worden. Daarbij is kantelen, knijpen en doordekken cruciaal.
  6. OVV spelers moeten zich onderscheiden door een grote mate van inzet tijdens trainingen en wedstrijden. De wil om te winnen moet bij iedere OVV speler altijd aanwezig zijn. Dit aspect zal tijdens de trainingen een wezenlijk onderdeel vormen.
  7. De (jeugd)coach is de aangewezen persoon om bovenstaande OVV visie uit te dragen en uit te voeren. Binnen de jeugdopleiding zal hij daarom ondersteund worden om vanuit samenwerking het gestelde doel te bereiken.