• Hierbij nodigen wij u uit voor de voorjaarsledenvergadering van v.v. OVV.
  Deze zal gehouden worden op woensdag 24 april 2024 in de kantine van ons sportcomplex aan de Zwartelaan 10, 3233AX te Oostvoorne.

  Aanvang: 20.00 uur, kantine open om 19.15 uur.

  De begroting 2024-2025 krijgt u voorafgaande aan de vergadering uitgereikt.

  Verder verzoeken wij u, indien u vragen heeft m.b.t. onderwerpen die niet in de agenda staan, deze voor de vergadering bij de secretaris via een mail (secretaris@ovv-oostvoorne.nl) in te dienen. Hiermee willen wij voorkomen dat de rondvraag langer gaat duren dan de reguliere vergadering en tevens kunnen wij ons voorbereiden op deze vragen.


  Met vriendelijke groet,
  Het bestuur