• Secretaris OVV in gesprek met Dorpsraad Oostvoorne over verkeersveiligheid Zwartelaan

  18 okt 2023 Beheerder
 • In oktober heeft er een gesprek plaatsgevonden tussen de secretaris van OVV en de secretaris van de dorpsraad Oostvoorne over de verkeersveiligheid in de Zwartelaan.

  Aanleiding was de enquête die de dorpsraad heeft gehouden waaronder verkeersveiligheid een aandachtspunt was. De dorpsraad inventariseert nu de uitkomsten van deze enquête en gaat de uitkomst met de betreffende ambtenaar van de gemeente Voorne aan Zee bespreken.

  In de link de verwijzing naar de nieuwsbrief die de dorpsraad heeft verstuurd aan de deelnemers van de enquête.

   

  m.v.g.