• Privacy Verklaring

  Privacy en bescherming van persoonsgegevens

  In deze verklaring beantwoorden wij de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door OVV Oostvoorne. Wij willen u hierover graag duidelijk en transparant informeren.

  Privacywetgeving (GDPR / AVG)

  Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Deze nieuwe privacywet, internationaal de General Data Protection Regulation (GDPR) genoemd, geldt in de hele Europese Unie en gaat onder andere over het bewaren en beschermen van persoonsgegevens. De nieuwe Europese privacywetgeving heeft ook impact op OVV.

  Privacy statement en privacy beleid

  In dit privacy statement geven wij antwoord op de belangrijkste vragen over de verwerking van persoonsgegevens door OVV.

  Wat zijn persoonsgegevens?

  Er zijn gegevens die iets over u zeggen. Bijvoorbeeld uw naam, adres, leeftijd. Wanneer (een combinatie van) deze gegevens naar u herleidt kunnen worden spreken we over persoonsgegevens. Bijvoorbeeld uw adres of e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook uw voornaam samen met uw geboortedatum. Wanneer anderen die persoonsgegevens hebben, moeten ze daar zorgvuldig mee omgaan.

  Van wie verwerkt OVV persoonsgegevens?

  Wij verwerken persoonsgegevens van mensen met wie wij direct of indirect een relatie hebben, willen krijgen of hebben gehad. Dat zijn bijvoorbeeld gegevens van:

  - Leden
  - Vrijwilligers
  - Sponsors
  - Zakenrelaties

  Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van mijn persoonsgegevens?

  Wij leggen persoonsgegevens vast in Sportlink, onze de administratieve applicatie. Sportlink verwerkt deze gegevens in opdracht van de KNVB. OVV gebruikt daarnaast een applicatie van ClubCollect voor het innen van de contributie. Het privacy-beleid van ClubCollect kunt u hier vinden en die van Sportlink staat hier in alinea 9.

  Waarvoor verwerkt OVV persoonsgegevens?

  Als u lid wilt worden van OVV of aan de slag wilt gaan als vrijwilliger of een andere relatie met ons aan wilt gaan, hebben we persoonsgegevens nodig. Met behulp van uw gegevens kunnen we u op de juiste wijze inschrijven als lid en eventueel aanmelden bij de KNVB

  Als u eenmaal lid of relatie van OVV bent, dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw naam en adresgegevens bijvoorbeeld om contact met u te onderhouden en u te informeren over lidmaatschap gerelateerde zaken, maar ook als u een vraag stelt, verwerken wij uw gegevens om u zo goed mogelijk te kunnen helpen.

  Gegevens kunnen ook gebruikt worden om onze leden te informeren over activiteiten bij OVV.

  Tot slot zijn er praktische zaken waarvoor we gegevens verwerken. Bijvoorbeeld ter ondersteuning van administratieve processen rondom contributie.

  Verwerkt OVV ook bijzondere persoonsgegevens?

  Bijzondere persoonsgegevens zijn gevoelige gegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, strafrechtelijk verleden, etnische gegevens of gegevens betreffende ras.

  Wij verwerken alleen bijzondere persoonsgegevens als wij dat moeten op basis van de wet.

  OVV controleert actief of gegevens die van de wet niet mogen worden opgeslagen, zoals een BSN-nummer, niet worden geregistreerd door onze organisatie.

  Hoe gaat OVV met mijn persoonsgegevens om?

  Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor normaal gebruik binnen de vereniging of het doel waarvoor zij zijn, verwerkt.

  Wie kan er bij mijn persoonsgegevens?

  Binnen OVV kunnen uw persoonsgegevens alleen worden geraadpleegd door vrijwilligers die hier gelet op hun functie toegang toe moeten hebben.

  Kan ik zien welke gegevens OVV van mij verwerkt?

  Door in te loggen in de app Voetbal.nl kunt u uw gegevens met betrekking tot uw lidmaatschapsregistratie of relatie met OVV terug vinden en bewerken. In deze app kunt u instellen of en hoe uw naam en foto getoond worden op onze website en voor andere gebruikers van Voetbal.nl

  Social Media.

  Wij gebruiken Facebook en Twitter om leden, oud-leden en geïnteresseerden in OVV actuele informatie te delen over de verenigingsactiviteiten. Er wordt hierbij veel zorg en aandacht besteed om de privacy te borgen.

  Uitwisseling van persoonsgegevens met externe partijen.

  Zodra een lid zich afmeldt bij OVV en weer lid wordt bij een andere voetbalvereniging zullen de persoonsgegevens via Sportlink overgedragen worden. Deze overdracht valt onder de voorwaarden van de KNVB. OVV kan en mag geen gegevens uitwisselen met externe partijen.

  Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

  Gegevens gerelateerd aan uw lidmaatschap worden in beperkte vorm na uitschrijving bewaard om statistische informatie zoals ledenaantallen over de jaren heen, juist te kunnen blijven genereren. Daarnaast is het voor de groep met deze informatie mogelijk oud-leden te informeren over bijvoorbeeld een re├╝nie. Voor het bewaren van deze gegevens gelden de wettelijk bepaalde voorschriften.

  Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

  Bij de verwerking van persoonsgegevens is OVV gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving.

  Waar kan ik terecht met een vraag of klacht?

  Voor vragen of klachten over de verwerking van persoonsgegevens door OVV kunt u een bericht sturen naar privacy@ovv-oostvoorne.nl Natuurlijk kunt u ook altijd direct contact opnemen met OVV, zie contactgegevens op www.ovv-oostvoorne.nl.

  Wijzigingen privacybeleid

  OVV behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacybeleid. Het verdient aanbeveling om dit privacybeleid te raadplegen, zodat u van de wijzigingen op de hoogte bent

  Disclaimer

  De inhoud van www.ovv-oostvoorne.nl is met de grootste zorg samengesteld. Hoewel OVV tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt OVV expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.