• Club van 100

 • Wij helpen en steunen O.V.V. waar mogelijk...!

  Na een aantal moeilijke jaren waarin het eerste selectie elftal van VV OVV in de kelder van het amateurvoetbal (RVB) vertoefde en het voortbestaan van de vereniging ter discussie stond, besloten een aantal OVV-ers met een groenwit hart een Club van Honderd op te richten. Een en ander in navolging van andere voetbalverenigingen.

  Op 7 januari 1981 werd door Frits van Helden, Jaap van Beelen en Wim Boogert de Club van Honderd van VV OVV opgericht met als doelstelling het eerste selectie elftal op een hoger niveau (KNVB) te laten spelen. Na een moeilijke start van de Club van Honderd groeide in de jaren ‘90 het ledenaantal uit tot bijna 200. Hierdoor kon er een aanzienlijke bijdrage aan VV OVV worden gegeven, wat weer leidde tot op een hoger niveau spelende selectie elftallen en een betere financiele situatie van de gehele vereniging met in 1988 als hoogtepunt, het winnen van de landelijke KNVB beker voor amateurs!

  In het begin van deze eeuw werd de Club van Honderd zich er steeds meer van bewust, dat ondersteuning van alleen het selectievoetbal niet meer van deze tijd is. De Club van Honderd heeft eigenlijk in het laatste decennium zijn focus al verbreed en is binnen VV OVV steeds vaker het jeugdvoetbal financieel gaan steunen!

  Ook VV OVV heeft zijn doelstellingen de laatste jaren bijgesteld. Het doel is nu om op een zo hoog mogelijk niveau te spelen met zelf opgeleide spelers of spelers uit de omgeving zonder individuele vergoedingen te verstrekken.

  Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat de formule en doelstellingen van de Club van Honderd zijn heroverwogen. De Club van Honderd blijft een onafhankelijke vereniging binnen VV OVV en biedt ondersteuning waarbij aan een aantal kerndoelstellingen moeten worden voldaan, te weten:

  1. Voetbal gerelateerd
  2. Collectief
  3. Prestatie bevorderend

  Vanzelfsprekend zal een substantieel bedrag worden besteed aan het selectievoetbal, daarnaast zal de focus meer liggen op initatieven binnen het jeugdvoetbal!

  Zo is er in het 39-jarig bestaan van de Club van Honderd veel verranderd. In het verleden was de focus veel op de selectie gericht, nu is de doelstelling verenigingsbreed.

  Kunt u zich vinden in deze koerswijziging, dan kunt u ons steunen door lid te worden van de Club van Honderd voor € 55,00 per jaar. Heeft u of heb je interresse, dan kan het aanmeldingsformulier worden ingevuld, u kunt zich ook wenden tot een van de bestuursleden van de Club van Honderd. Wij begroeten u graag als nieuw lid!

  Voor meer informatie mail naar infoClubvan100@ovv-oostvoorne.nl of spreek een van de bestuursleden van de Club van Honderd gewoon aan!

  Download hier het inschrijvingsformulier en mail het naar infoClubvan100@ovv-oostvoorne.nl
  U kunt het ook bij ons in de postbus doen bij OVV.